Czech  English

Partneři

Jako jiné sporty i závodní letecká akrobacie je dnes úzce spojena s reklamou a prezentací reklamních partnerů a sponzorů.

Partneři v roce 2013

Allianz Coop Total
Allianz
www.allianz.cz
COOP Centrum
www.coop.cz
Total
www.total.cz
Leki Total
Leki
www.leki.com
Kofola
www.kofola.cz
Leis Česká podnikatelská pojišťovna
Leis
www.leis.cz
Česká podnikatelská pojišťovna
www.cpp.cz
Richterovy boudy
Richterovy boudy
www.richtrovyboudy.cz

 

Mediální partner

Prima Cool
Prima Cool
www.prima-cool.cz

Nabídka pro generálního partnera reprezentace

Exklusivní umístění loga, resp. reklamy:

 • na křídlech a trupech hlavních soutěžních letadel
 • na kombinézách pilotů
 • na vozidlech reprezentačního družstva
 • na hlavních reklamních panelech
 • na webových stránkách reprezentačního družstva

Prezentace generálního partnera:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech v ČR i zahraničí
 • na tiskových konferencích, v tisku, televizních pořadech, atd.
 • předvedení ukázek letecké akrobacie na význačných akcích generálního partnera
 • pro VIP osoby generálního partnera možnost mimořádného zážitku na palubě akrobatického letounu řízeném nejzkušenějšími českými akrobaty
 • požnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera
 • VIP vstupenky na vybrané letecké akce (soutěže, letecké dny, atd.)
 • účast úspěšných pilotů české reprezentace na akcích generálního partnera
 • účast zástupců generálního partnera nereprezentačních akcích

Nabídka pro hlavní partnery reprezentace

Atraktivní umístění loga, resp. reklamy:

 • na trupech hlavních soutěžních letadel
 • na kombinézách pilotů
 • na vozidlech reprezentačního družstva
 • na reklamních panelech
 • na webových stránkách reprezentačního družstva

Prezentace hlavních partnerů:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech v ČR i zahraničí
 • na tiskových konferencích, v tisku, televizních pořadech, atd.
 • předvedení ukázek letecké akrobacie na význačných akcích hlavních partnerů
 • pro VIP osoby hlavních partnerů možnost mimořádného zážitku na palubě akrobatického letounu řízeném nejzkušenějšími českými akrobaty
 • možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera
 • volné vstupenky na vybrané letecké akce (soutěže, letecké dny, atd.)

Nabídka pro partnery reprezentace

Umístění loga, resp. reklamy:

 • na trupech soutěžních a tréninkových letadel
 • na kombinézách pilotů
 • na webových stránkách reprezentačního družstva

Prezentace partnerů:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech
 • předvedení ukázky letecké akrobacie na významné akci partnera
 • možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera

Nabídka pro partnera reprezentanta

Umístění loga, resp. reklamy:

 • na trupu soutěžního a tréninkového letadla vybraného reprezentanta
 • na kombinéze pilota – reprezentanta
 • na webových stránkách vybraného reprezentanta

Prezentace partnera:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech
 • předvedení ukázky letecké akrobacie na významné akci partnera
 • možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera

Finanční podmínky spolupráce

Přesné finanční podmínky partnerství závisejí na konkrétních nárocích partnera a požadovaném rozsahu reklamy a proto jsou věcí dohody.

Rámcové nároky pro jednotlivé kategorie partnerství:

Generální partner reprezentace od 5,0 mil Kč/rok
Hlavní partner reprezentace od 3,0 mil Kč/rok
Partner reprezentace od 150 tis. Kč/rok
Partner reprezentanta od 150 tis. Kč/rok

Ve spolupráci s Vašim marketingovým a PR oddělením lze navrhnout optimální skladbu mediálního působení a dosáhnout tak maximalizace příspěvku tohoto partnerství k pozitivnímu vnímání Vaší společnosti veřejností.

Na spolupráci se těší

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR, o. s.

Letiště Moravská Třebová

569 32 Staré Město

tel.: +420 461 312 310
fax: +420 461 312 536
e-mail: lsc@mtrebova-city.cz
web: www.lsc.cz

Kompletní informace a nabídka spolupráce ke stažení

Exklusivní umístění loga, resp. reklamy na křídlech a trupech hlavních soutěžních letadel